G3 Media

Strona główna O nas Nasza oferta Nasze realizacje Kontakt z nami

Proces realizacji

Proces tworzenia serwisu internetowego przebiega wielostopniowo. Na każdym etapie konsultujemy wszelkie znaczące posunięcia z Klientem, by na bieżąco wprowadzać modyfikacje, które pozwolą uzyskać w jak najkrótszym czasie najbardziej satysfakcjonujący efekt końcowy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia, jakimi kierujemy się w procesie projektowania oraz tworzenia stron internetowych.


1. Analiza potrzeb

Działanie rozpoczynamy od poznania Państwa potrzeb oraz oczekiwań w stosunku do funkcji serwisu, jego charakteru oraz sposobu działania. Niezbędne jest tu udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie: jaki jest cel tworzonej strony i do kogo jest ona adresowana? Ważne jest też ustalenie treści, która ma być prezentowana. Cały czas służymy swoim doświadczeniem, proponując rozwiązania najbardziej aktualne oraz zgodne z ogólno przyjętymi standardami internetowymi.

2. Planowanie

W oparciu o uzyskane informacje ustalamy formę serwisu, technikę jego wykonania oraz harmonogram prac. W procesie planowania szczególny nacisk kładziemy na:

  • sposób prezentacji treści - w zależności od rodzaju informacji, jakie ma ze sobą nieść strona proponujemy różne formy prezentacji treści,
  • opracowanie mechanizmów nawigacji - prosty i czytelny mechanizm nawigacji jest podstawą dobrej strony,
  • system administracji - dopracowany pod konkretne potrzeby mechanizm Systemu Zarządzania Treścią (CMS) pozwalaja właścicielowi na bieżąco kontrolować zawartość swojej witryny i uaktualniać informacje na niej zawarte.

3. Opracowanie konceptu graficznego

Zebrane informacje przekładamy na graficzną prezentację oczekiwań Klienta, kierując się wskazówkami jakie przekazane zostają w czasie pierwszego etapu. Ponieważ nie działamy szablonowo, nasza propozycja graficzna zawsze ma charakter indywidualny, wiernie odzwierciedlając założenia serwisu.

4. Realizacja

Na tym etapie krystalizuje się docelowy projekt. Tworzone są wszelkie elementy spajające oczekiwania wizualne z technicznymi mechanizmami odpowiedzialnymi za interakcję z użytkownikiem.
Wdrażany projekt podlega ciągłym konsultacjom z Klientem i jest dostępny do podglądu w Internecie. Po zakończeniu realizacji oraz naniesieniu ustalonych z odbiorcą poprawek, następuje faza testowa.

5. Uruchomienie

Instalujemy stronę na naszym lub wskazanym przez Klienta serwerze oraz podpinamy domenę internetową.

6. Podbój świata

Stworzenie strony to ważny krok w zaistnieniu w sieci. Należy jednak pomyśleć o opiece nad serwisem i odpowiedniej promocji. W tym również Ci pomożemy...


Copyright © 2006-2011 G3 Media Białystok
Home   O nas   Oferta   Realizacje   Kontakt                         Ślub i wesele